Tenkte fyrst me skulle spora opp Liv Signe sjølv, men etter litt vidare brainstorming enda me på dette.
Veldig nøgd med resultatet, den smalnande vegen formar in ståande trekant, som symboliserar tryggleik. Dei grøne omgivnadane symboliserar liv og fruktbarheit, og at SP kan utrette noko, og få fart i prosessen for å forbetre vegstandarden, som i sin tur gjer Vestlandet meir tilgjengeleg og effektivt.

Medverkande: Therese Solbjør Wathne, Bjørnar Hegg-Lunde og Trond Schøyen Høgi

IMG_3796(2)