You are currently browsing the monthly archive for oktober 2009.

Eg valde å skrive litt om fotografiet, og korleis det vart oppfunne. I boka Mediemøte 2 av Dag Asbjørnsen m. fl.  skriv han at «Fotografiet var i prinsippet ein kombinasjon av allereie kjende teknikkar: den eine optisk og den andre kjemisk.» (Asbjørnsen 2007, s. 134) Ut i frå dette kan det vere vanskeleg å tenkje seg at deg gjekk så lenge mellom at desse to teknikkane vart oppfunnen, og til den vart kombinert.

Dag Asbjørnsen skriv at den første teknikken var å sleppe lys gjennom eit lite hol som så vart avtegna på veggen i boksen. Denne teknikken, også kjend som camera obscura hadde vore kjend i verda sidan 400 f.Kr. Den kjemiske delen var simpelten at nokre material vert bleika av lys. (Asbjørnsen 2007, s. 134)

På wikipedia står det at den endelege teknikken med negativar ein kunne lage positive kopiar av vart oppfunnen i løpet av 1840-åra og at oppfinnaren heiter William Fox Talbot. Han fekk ein medalje for oppdagelsane sine. (http://en.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot)

Dette er i konflikt med boka, som seier han fant det opp midt på 1850-talet, men eg vel å leggje fram Wikipedia sin versjon, sidan dei hadde fleire og meir konkrete årstal. Eg har i tillegg sjekka dette opp mot andre internettsider. Der det står at han patenterte oppfinninga si i 1841 (http://www.rleggat.com/photohistory/history/talbot.htm)

Kildeliste:

(Asbjørnsen 2007, s. 134)

(http://en.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot)

(http://www.rleggat.com/photohistory/history/talbot.htm)

Det var vanskeleg å gjennomføre dette fordi eg ikkje visste kven som hadde rett, og det førte til at eg måtte sette meg inn i saka. I tillegg er det vanskeleg å skrive slik at det vert eit skikkeleg direkte eller indirekte sitat.

Kjeldene mine er korrekte fordi dei A) Stemmer øvereins, eller B) Er godkjend av det norske skulevesen.

 

Me har fått ei omfattande oppgåve i mediafaget dei tre neste vekene, me skulle fyrst lage ein liten tekst som grovt omhandla noko innanfor media, der me skulle ha heavy kjeldebruk. Så, etter oppvarminga, skulle me skrive to lengre tekstar om medieideologi og mediehistorie. ME skulle ha kjelder og kjeldeliste med i teksten. Dette er ein øvelse på å bruke kjelder i framtida. Eg har fullført begge tekstane, og er nøgd med resultatet.

EDIT: Albertine har tydelegvis ikkje fått teksten om ideologi, skal leite etter den på data og minnepinnar.

EDIT: Finner ikkje teksten, ganske irritert no.

Me har fått i oppgåve å vere pressegruppe for Eshowekomiteén. Me har ansvar for at hendinga vert lagt merke til og dekka av lokale nyheitskanalar. Me har og ansvar for å lage ei facebookgruppe om dette. Me har jobba godt med prosjektet og komme i mål med det me skulle gjere. Lokalavisa vart varsla, og fortald kva ho kunne lage slags sak av dette, og har vist interesse for ikkje berre å lage ein annonse, men for å komme å dekkje den Internasjonale Dagen. Facebookgruppa me laga var oversikteleg, og inneheld bilder og info som danna sympati for Eshowe.

Me ar også laga og skal går med Tskjorter der det står «Eg ❤ Eshowe» . Me kunne hatt meir tid, då litt av produktet vart kasta saman i hui og hast, men ikkje noko å gjere der.

Eg er svært nøgd med det me har gjort, og trur Internasjonal Dag vert ein begivenheitsrik dag med masse intrykk og fine minner.