Eg valde å skrive litt om fotografiet, og korleis det vart oppfunne. I boka Mediemøte 2 av Dag Asbjørnsen m. fl.  skriv han at «Fotografiet var i prinsippet ein kombinasjon av allereie kjende teknikkar: den eine optisk og den andre kjemisk.» (Asbjørnsen 2007, s. 134) Ut i frå dette kan det vere vanskeleg å tenkje seg at deg gjekk så lenge mellom at desse to teknikkane vart oppfunnen, og til den vart kombinert.

Dag Asbjørnsen skriv at den første teknikken var å sleppe lys gjennom eit lite hol som så vart avtegna på veggen i boksen. Denne teknikken, også kjend som camera obscura hadde vore kjend i verda sidan 400 f.Kr. Den kjemiske delen var simpelten at nokre material vert bleika av lys. (Asbjørnsen 2007, s. 134)

På wikipedia står det at den endelege teknikken med negativar ein kunne lage positive kopiar av vart oppfunnen i løpet av 1840-åra og at oppfinnaren heiter William Fox Talbot. Han fekk ein medalje for oppdagelsane sine. (http://en.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot)

Dette er i konflikt med boka, som seier han fant det opp midt på 1850-talet, men eg vel å leggje fram Wikipedia sin versjon, sidan dei hadde fleire og meir konkrete årstal. Eg har i tillegg sjekka dette opp mot andre internettsider. Der det står at han patenterte oppfinninga si i 1841 (http://www.rleggat.com/photohistory/history/talbot.htm)

Kildeliste:

(Asbjørnsen 2007, s. 134)

(http://en.wikipedia.org/wiki/William_Fox_Talbot)

(http://www.rleggat.com/photohistory/history/talbot.htm)

Det var vanskeleg å gjennomføre dette fordi eg ikkje visste kven som hadde rett, og det førte til at eg måtte sette meg inn i saka. I tillegg er det vanskeleg å skrive slik at det vert eit skikkeleg direkte eller indirekte sitat.

Kjeldene mine er korrekte fordi dei A) Stemmer øvereins, eller B) Er godkjend av det norske skulevesen.