Den bloggkommentaren eg var mest nøgd med var på bloggen til Trine

Kommentaren lød som følgjer: Svært interessant at du brukar bibelske element i utkastet ditt, dette vekkjer interesse hos lesaren, og er noko alle kan relatere til (ergo så skaper du ikkje nokon informasjonskløft med teksten din 😉 ) Blir artig å sjå kva du endar opp med å skriva, men det blir nok bra. Me fekk i oppgåve å kommentera og rette om det var noko, så eg får vel seie at du kunne hatt kjeldeliste, meir konkrete definisjonar med kjeldehenvisningar, men ellers bra. Lykke til! 🙂

Me skulle samarbeida med ein skuleklasse i Kongsberg, og skrive innlegg som me skulle kommentere til kvarandre på. Dette har vert svært interessant, og har gjeve oss eit nytt perspektiv på det å skrive fagtekstar innan mediafaget. Eg har fått inntrykket at elevane der borte ikkje bryr seg 100% om bloggane sine, og ligg litt etter oss, då berre nokre få av dei faktisk er kommen forbi «utkast» stadiet. Likevel synes eg den fagelege kompetansen er god, og at det einaste som kan pirkast på er rettskriving. Eg tok hensyn til at dette var ein elev, og ikkje ein fagperson som får betalt for å legge fram forskningsmateriale.

Tjohei for blogg.