Me fekk ei oppgåve, der ei av valga var å lage ein animasjon om korleis to etniske grupper diskuterar korleis dei vart profilerte i media.

Eg valte denne oppgåva fordi eg aldri har laga animasjon før, og tenkte dette kunne vere ein artig utfordring. Eg fann raskt ut av verktøya på sida.

Så avgjorde eg kva slags figurar og kva slags setting eg skulle bruke. Eg tenkte eg skulle legge settingen i universet til Tv-spelet Street Fighter, då dette kunne skape nokre artige kontrastar. Eg valde karakterane Ken og Balrog, fordi den eine ser ut som ein kaukasianar, og den andre som ein nubianar.

Så byrja eg med historien, eg starta animasjonen på same måten som ein kamp i spelet byrjar, dei går inn frå sidene, og teksten FIGHT kjem inn. Plutseleg ropar Balrog (som ser ut som ein tøffing) at Ken skal vente, og byrjar å grine fordi han ikkje vil slåst. Dette er ein uventa reaksjon, og spissar interessa hjå sjåaren. Så byrjar dei å diskutere litt korleis dei vert profilerte, og dette vert understreka av små scener frå «nyhendene.» Balrog refererar til at ei gruppe etniske personar vert omtalte som mistenksomme, og vert tett oppfulgde av eit innslag om terroristar. Ken refererar til at amerikanarar vert omtalte som dumme og rednecks.

America, Fuck Yeah!

Dette er veldig sakelege argument, og kan få sjåaren til å tenkje, men eg ville ikkje avslutte heilt seriøst og kjedeleg, så eg lot dei løyse konflikten på den einaste mogelege måten. Ein dansekonkurranse. Musikken eg brukte låg inne på systema til GoAnimate og eg har brukt lyd for å understreke poeng i filmen. Den einaste som har «voice over» er eit klipp av Bin Laden som seier «Hey, loser. You suck and that’s sad.!» Dette skaper ekstra effekt i provokasjonen hans.

Eg er svært nøgd med arbeidet mitt, (filmen kunne ikkje leggast inn i posten,) og håpar me kan gjere noko liknande ein gang.