Me fekk i oppgåve av læraren å lage eit medieprodukt og sidan skulle «forsvare» det. Med dette meinte ho at me skulle forklare grunnane til at me hadde gjort dei val under produksjonsfasen som me hadde, og sørje for at produktet vart velgjennomtenkt og verdig ein eventuell eksamen. Oppgåva finn du her.
Eg valde å lage ein informasjonsplakat til Tae Kwon Do gruppa mi, då eg kan mykje om emnet, og veit kva ein bør spele på til eventuelle sjåarar. Målgruppa mi er alle frå 10-100 som er interesserte i orientalsk kampsport.

Informasjonsplakaten min for SIL Tae Kwon Do

Eg valde ein svart/kvit fade i bakgrunnen. Dette er risikabelt, då ein slik vanleg fade er standard «8. klasse Power Point» bakgrunn. Eg risikerte likevel dette, og er svært nøgd med bakgrunnen. For å klyppe ut Erik med jamne kantar, uploda eg bilete av han og brukte ein mjuk eraser-tool med stor brush-size for å kutte rundt han, dei store bitane som vart att kutta eg bort med lasso og klipp ut. markerte eg han med boks-selection og flytta han over på plakaten i ein ny layer. Den neste layeren gikk til Sogndal, logoen. Som eg klyppte ut ved å uploada og quick-selecta, for så å berre flytte den over til plakaten. Det same gjorde eg med den raude Koreanske Kaligrafi-skrifta. (som tyder Tae Kwon Do som betyr Fot, Hand og Kunst.) Den plasserte eg slik at bevegelsen til Erik si hand og blikket hans peikar mot skrifta. Raudfargen matchar nokre små detaljar på kampdrakta hans, og er ein fin kontrast til den fargelause bakgrunnen. Til overskrifta valde eg ein stor font som skal sørgje for at eg får merksemda til mottakaren, men som likevel er ganske ydmyk og enkel. Eg ville ikkje gå med ein snirklete løkkjeskrift-font, då dette hadde gjort det overfladisk og vanskeleg å lese.
Teksten brukte eg lang tid på, og kokte den ned til det mest informative og kortfatta eg klarte, uten at det gjekk ut over informasjonen eg ville overbringe. Eg plasserte den i kvit skrift nederst til høgre, (fargen matchar drakta og er i kontrast til den svarte bakgrunnen) , då det er naturleg at mottakar rettar blikket her etter at merksemda er fanga av biletet, overskrifta og logoane. Eg plasserte det godt ut til høgre, då eg ikkje ville at teksten skulle stjele merksemd frå biletet, eller hamne i konflikt med fargane der. Dette fekk eg litt kritikk av faglærar for etterpå, då ho fortalte meg at plakatar vanlegvis kan verte litt kutta i kantane under trykking, og at dette kan fjerne nokre bokstavar. Dette var dessverre så seint i prosessen at eg ikkje kunne gjere noko med det, men sidan eg ikkje skal trykke den går det greit. I ein verkeleg situasjon hadde eg vært nøydd å gå innatt å regulere teksten. Heilt til slutt fann eg på eit catchy og kort motto for gruppa. «Tae Kwon Do – Hode, hjerte, sjel.» Dette samanfattar mykje av det me trenar på gruppa, der me ikkje berre trenar spark, men prøver å lære elevane sjølvdispilin, sjølvkontroll og sjølvtillit. Mottoet står i raud, for å skilje seg frå informasjonsteksten, og for å være klart synleg. I tillegg går det saman med den koreanske skrifta og detaljane på drakta.
Eg er svært nøgd med produktet mitt, og sjølv om teksten kunne ha blitt flytta litt mot venstre, ser plakaten bra ut, og eg trur ein mottakar hadde blitt interessert i å byrje på Tae Kwon Do i Sogndal.
Link til nettsida vår finn du her.